Bình giữ nhiệt nội địa Nhật

Bình giữ nhiệt nội địa Nhật giúp giữ đá , giữ nóng trong thời gian lâu.